יום הכיפורים – איך לעבור את הצום בקלות

יום הכיפורים – איך לעבור את הצום בקלות הצום מתחיל מן הערב (ויקרא כג). ביום כיפור יש להמנע מ-: אכילה ושתיה, רחיצה, סיכה, נעילת הסנדל, יחסי אישות.(גמ' יומא, רמב"ם פ"א ה"ד. לדעת הרא"ש כולם מדרבנן חוץ מאכילה ושתיה, ולדעת רמב"ם הכל מדאורייתא). אסור לעשות מלאכה ביום כיפור. (ויקרא כג) יולדת, מעוברת, וחולה שקשה לו לעמוד- …

יום הכיפורים – איך לעבור את הצום בקלות לקריאה »