עצות תזונתיות לצום ט' באב

צום תשעה באב הוא צום חשוב ביותר. תשעה באב הוא יום תענית מדרבנן, שנקבע במשנה לציון חורבן בתי המקדש – חורבן בית ראשון בידי צבאו של נבוכדנצר השני מלך בבל, וחורבן בית שני בידי הצבא הרומי ובראשו המצביא טיטוס. אסונות רבים נוספים ספג עמינו ביום זה, ביניהם: נגזר על דור המדבר כי לא יכנסו לארץ […]

עצות תזונתיות לצום ט' באב Read More »