ביוריתמוסים

שעון ביולוגי נמצא אצל כל היצורים החיים. כל המערכות בגוף פועלות על קשרים כימיים וחשמליים, ואלו מונחים על ידי מקצבים (ריתמוסים) ביולוגיים, המאזנים את האדם, כדי שכל חלקי הגוף השונים יתפקדו בצורה מותאמת וכמכלול אחד. אצל האדם ישנם יותר מ-100 ביוריתמים שונים, לרבות ביוריתמים של שינה, של תרמורגולציה, של הרכב דם. חלק מהביוריתמים הינם יומיים, […]

ביוריתמוסים Read More »