PET-THERAPY – הטיפול בחיות

כל מי שליטף כלב או חתול, מכיר את ההרגשה המיוחדת המלווה את התהליך. זה גם חיבה, גם רפיון, גם שלווה מיוחדת… זה גם החופש להיות עצמך בלי לחשוש שמא לא יבינו או לא יקבלו אותך. בעל חי אוהב את בעליו אהבה שלא תלויה בדבר, אהבת אמת. לא מעניין אותו מה המצב החברתי של בעליו ולא […]

PET-THERAPY – הטיפול בחיות Read More »