ספר ˝בריאות האישה ברפואה המשלימה˝

את חיי האישה ניתן לחלק לשלושה שלבים עיקריים: טרום פוריות, תקופת הפוריות, והתקופה שלאחר הפוריות. כל תקופה מלווה בבעיות רפואיות המיוחדות לה. הספר מתאר בצורה נגישה וברורה בעיות אלו ומביא דרכים בהן כל אישה יכולה לעזור לעצמה וכן מסביר על העזרה שהיא יכולה לקבל מהרפואה המשלימה.חלקו המרכזי של הספר עוסק בכל הקשור באמהות – הדבר […]

ספר ˝בריאות האישה ברפואה המשלימה˝ Read More »